Mēs augsti novērtējam Tavu privātumu

Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai (datu subjektam) informāciju par fiziskās personas personas datu apstrādes mērķi, nolūku, apjomu, drošību, aizsardzību, kā arī sniegt citu informāciju par personas datu apstrādi.

Privātuma politikas piemērošana

SIA “SNB BAlTICS” privātuma politika tiek piemērota uz personas datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā veidā (formā) fiziskā persona sniedz savus personas datus (vai fiziskās personas datus sniedz trešā persona saskaņā ar likumu/pilnvaru/piekrišanu): papīra formā, elektroniskā formā, SIA “SNB BALTICS” interneta mājaslapā, interneta veikalā, veikalā u.tml.

Pamatinformācija

Personas datu apstrādes mērķis: Preču pirkumu/pakalpojumu līgumu slēgšana, preču piegādes izpildīšana, norēķinu administrēšana, garantijas saistību izpilde.

Pārzinis: SIA “SNB BALTICS”, reģistrācijas Nr. 42103101770

Juridiskā adrese: J. Janševska iela 7/9-43, Liepāja, LV-3401

Tiesiskais pamats: SIA “SNB BALTICS” leģitīmās intereses.

Datu nodošana uz trešo valsti: nenotiek.

Datu saņēmēji: pārzinis, pārziņa operators un kompetentās (tiesībsargājošās) valsts iestādes, sadarbības partneri un pakalpojumu (ārpakalpojumu sniedzēji) sniedzēji, datu-bāžu administrēšanas pakalpojumu sniedzēji, mākoņdatošanas pakalpojumu sniedzēji, grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzēji, advokātu, juristu biroji, operatori, u.tml./u.c.

Jautājumi par datu aizsardzību: info@invictus.lv

Datu subjekta piekrišana, saistības

Šī Privātuma politika paskaidro to, kā SIA “SNB BALTICS” ievāc par Jums personīgos datus, kā tos glabā, izmanto un kad izpauž šos datus. SIA “SNB BALTICS” apņemas aizsargāt Jūsu personīgo datu privātumu, kuri tiek iegūti no Jums, tajā skaitā datus, kas tiek iegūti, kad Jūs apmeklējat www.invictus.lv interneta veikalu. Mēs augsti novērtējam Jūsu privātumu un tāpēc šī politika ir viegli piejama, lai palīdzētu Jums izprast, kā tiek izmantota informācija, kas iegūta mājas lapu izmantošanas laikā. Privātuma politika apraksta personīgās informācijas apstrādāšanas pamatprincipus.

Informācija, ko ievācam

Ir divu veidu informācija, ko SIA “SNB BALTICS” var ievākt par Jums: “Anonīmie dati” un “Personīgie dati.”

Personas dati tiek ievākti veicot pasūtījumu un tālāk tie tiek apstrādāti un uzglabāti atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Piemēram: vārds, uzvārds, piegādes adrese, kontakttālrunis, bankas konts un cita informācija, kura nepieciešama pasūtījuma apstrādei.

Šie dati tiek izmantoti lai nodrošinātu rēķinu sagatavošanu, preču piegādi, garantijas tiesības u.c. darbības, kas tiešā veidā saistītas ar pasūtījuma izpildi.

Personas dati ir jebkāda informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisko personu

Kredītkaršu maksājumu izpildei nepieciešamos personas datus nodod pilnvarotajam apstrādātājam Maksekeskus AS.

Anonīmie dati

Anonīmie dati sastāv no reģistra datnēm un Sīkdatnēm – šie dati nav personiski identificējami, kā Jūsu Interneta Protocola (“IP”) adrese, domēns vai informācija par www.invictus.lv interneta veikala izmantošanu, kas tiks izmantota tikai administratīvām vajadzībām. Šī mājas lapa izmanto nozares standarta analītiskās pakas, kas automātiski ievāc ierobežotu informāciju par mājas lapas apmeklētājiem un saglabā šo informāciju servera reģistru arhīvā. Šī informācija var saturēt IP addresi, pārlūka veidu, pamat IP informāciju, atsauces lapas, izmantoto operatīvo sistēmu un datuma/laika kodus. Šī informācija neindentificē individuālus apmeklētājus, tā tiek izmantota lapas administrēšanai, kā arī lapas pielietojuma un tendenču analīzei. Sīkdatnes var tikt izmantotas, lai atvieglotu un paātrinātu piekļuvi mājas lapas iespējām, tādām kā autorizēšanās un/vai atkārtotai apmeklēšanai. Sīkdatnes ir ļoti mazi teksta faili, kas tiek saglabāti personālo datorosatsauču vajadzībām. Mēs nesasaistām informāciju, kas glabājas sīkdatnēs ar personīgi identificējamu informāciju, ko esat snieguši mūsu lapā. Mums nav administratīvās pieejas un mēs nespējam ietekmēt sīkdatnes, ko izmanto reklāmdevēji mūsu mājas lapā.

Personas datu glabāšanas ilgums

SIA ” SNB BALTICS” glabā personas datus atbilstoši noteiktajiem personas datu apstrādes mērķiem un normatīvo aktu prasībām, tik ilgi kamēr spēkā ir kāds no zemākminētājiem kritērijiem:

1) ja normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā SIA “SNB BALTICS” var realizēt savas leģitīmās intereses;

2) ja SIA “SNB BALTICS” pastāv juridisks pienākums datus glabāt saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

3) ja ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei.

Personas datu apstrāde un tiesiskais pamats

Personas datu apstrāde tiek veikta, lai realizētu šajā privātuma politikā noteikto mērķi, tajā skaitā, realizētu SIA “SNB BALTICS” leģitīmās intereses (veiktu komercdarbību), izpildītu normatīvo aktu prasības attiecībā uz fizisko personu “personas datu” saņemšanu, apstrādāšanu, glabāšanu, nodošanu, u.tml., kā arī lai izpildītu patērētāju tiesību regulējošo normatīvo aktu prasības.

Personas datu glabāšanas ilgums ir atkarīgs no normatīvajā aktā reglamentētā termiņa vai noslēgtā līguma noteiktā termiņa, vai SIA “SNB BALTICS” reglamentētā termiņa. Personas dati netiek glabāti ilgāk, kā tas nepieciešams, lai izpildītu normatīvo aktu prasības, ievērojot SIA “SNB BALTICS” leģitīmās intereses. Iestājoties apstākļiem, kad personas datu apstrāde/glabāšana nav nepieciešama – personas dati tiek dzēsti.

Personas datu apstrāde tiek veikta izmantojot specializētas un drošas programmatūras, lai nodrošinātu drošu personas datu apstrādi un glabāšanu, izmantojot antivīrusa programmas (“ugunsmūrus”) un izmantojot citu tehnoloģiskos risinājumus.

Pieeja personiski identificējamai informācijai

Ja Jūsu personiski identificējamā informācija mainās vai ja Jūs vēlaties, lai mums vairs nebūtu pieejama Jūsu personiski identificējamā informācija, tad Jūs varat pieprasīt to izlabot, atjaunināt vai izdzēst, nosūtot mums e-pastu uz info@invictus.lv

Trešās puses un trešo pušu mājas lapas

Mēs respektējam Jūsu konfidencialitāti, un tāpēc jebkura informācija, kas tiks ievākta šajā mājas lapā, tiks turēta slepenībā. Tā netiks pārdota vai izmantota kādā veidā, kas varētu Jums kaitēt. Šī mājas lapa var saturēt saites uz citām mājas lapām, kurās mums nav pilnīgi nekādas kontroles. Lūdzu ņemiet to vērā, kad Jūs klikšķināt uz saitēm; mēs neesam atbildīgi par privātuma praktiku un politikām citās mājas lapās. Tāpēc iesakām apskatīt katras mājas lapas privātuma politiku neatkarīgi no tā, vai mūsu mājas lapā ir vai nav saites uz tām.

Komerciālu piedāvājumu reklāmas materiālu sūtījumi

Komerciāli paziņojumi tiek nosūtīti tiem adresātiem / fiziskām personām, kuri/kuras ir piekritušas saņemt SIA “SNB BALTICS” komerciālos paziņojumus (reklāmas materiālus). Informācija par atteikšanos no komerciālo (reklāmas) paziņojumu saņemšanas ir norādīta komerciālā (reklāmas) e-pastā. Atteikties no komerciālu (reklāmas materiālu) paziņojumu saņemšanas var rakstot uz e-pastu: info@invictus.lv

Piekrišana un labojumi

Izmantojot www.invictus.lv interneta veikalu, Jūs apliecināt savu piekrišanu Privātuma politikas noteikumiem. Ja Jūs nepiekrītat šai Privātuma politikai, lūdzu neiesniedziet privātu informāciju šajā mājas lapā. Mēs sekojam nozares standartiem, lai aizsargātu jebkādu informāciju, ko esat mums iesnieguši.

SIA “SNB BALTICS” var veikt izmaiņas Privātuma politikā jebkurā brīdī un pēc saviem ieskatiem. Labojumi stājas spēkā pēc to publicēšanas mājas lapā. Jūs esat atbildīgs periodiski pārlasīt šo Privātuma politiku, lai būtu pārliecināts, ka esat iepazinies ar izmaiņām.

Jurisdikcija

Mēs saglabājam tiesības izpaust Jūsu personiski identificējamo informāciju, kā to pieprasa likumdošana un gadījumos, kad mēs uzskatām, ka izpaušana ir nepieciešama, lai aizsargātu mūsu tiesības un/vai pakļaujoties juridiskām rīcībām, tiesas pavēstēm vai juridiskiem procesiem.

Uzņēmuma kontakti:

SIA “SNB BALTICS”, A. Pumpura iela 10, Liepāja, LV-3401

info@invictus.lv

Privātuma politika atjaunota 08.03.2021.