Iepazīsties pirms iepērcies!

Pirms interneta veikala www.invictus.lv lietošanas, lūdzam rūpīgi iepazīties ar distances līgumu.

VISPĀRĪGIE Līguma NOTEIKUMI

1.1. SIA “SNB BALTICS”, vienotais reģistrācijas numurs 42103101770 , juridiskā adrese: Janševska 7/9-43, Liepāja, LV-3401 tālr. numurs: +371 24790909 (turpmāk – Pārdevējs), nodrošina invictus.lv pieejamo saturu un sniedz pakalpojumus saskaņā ar šiem Noteikumiem.

1.2. Pircējs šo Noteikumu izpratnē ir rīcībspējīga fiziskā vai juridiskā persona, kura lieto invictus.lv interneta veikalu.

1.3. Tiesības iepirkties invictus.lv ir rīcībspējīgām fiziskām personām, t.i. personām, kuras ir sasniegušas pilngadību, un kuru rīcībspēju neierobežo tiesa.

1.4. Ja Pircējs pasūta un pērk interneta veikalā invictus.lv piedāvātās preces vai izmanto citus invictus.lv pakalpojumus, ir uzskatāms, ka Pircējs ir iepazinies un bez iebildumiem piekrīt distances līguma noteikumiem un apņemas tos ievērot.

1.5. Pārdevējs patur tiesības bez brīdinājuma jebkurā laikā vienpusēji mainīt un papildināt Noteikumus, tos publicējot invictus.lv sadaļā “Lietošanas noteikumi”.

1.6. Pircējs nav tiesīgs izmantot interneta veikala invictus.lv pakalpojumus, ja nav iepazinies ar Noteikumiem vai nepiekrīt tiem.

1.7. Preču un pakalpojumu cenas invictus.lv norādītas Eiro, pievienotās vērtības nodokli (PVN) ieskaitot. Preču cenā nav ietverta maksa par preces piegādi.

1.8. Pārdevējs patur tiesības bez brīdinājuma jebkurā laikā vienpusēji mainīt preču sortimentu, specifikācijas un cenas. Preču atlikumiem ir informatīvs raksturs, to atjaunošana notiek periodiski.

1.9. invictus.lv attēlos redzamās preces pēc to krāsas, lieluma, formas vai citiem parametriem var atšķirties no faktiskajām preču īpašībām. Attēliem ir informatīvs raksturs.

1.10. Pircēju ērtībai un informētībai invictus.lv var būt norādītas saites uz trešo personu tīmekļa lapām. Šīs saites ir dotas tikai informatīviem mērķiem. Pārdevējs neuzņemas atbildību par jebkāda veida informāciju, ko sniedz vai publicē trešās personas.

1.11. Pārdevējs patur tiesības atcelt distances līgumu un neapkalpot klientu, ja nav izdevies sazināties ar Pirceju, vai pastāv pamatotas aizdomas par pircēja rīcības atbilstību šim līgumam.

PASŪTĪJUMU VEIKŠANA UN APMAKSAS KĀRTĪBA

2.1. Pircējs pasūtijumu veic, izvēloties preces, pievienojot tos pirkumu grozā un veicot pilnu samaksu par pasūtijumu.

2.2. Pirkuma apmaksa ir iespējama:

2.2.1. ar pārskaitījumu, apmaksājot rēķinu vai izmantojot banklink. Kā arī veicot apmaksu uz vietas veikalā A. Pumpura ielā 10, Liepājā, LV-3401.

2.3. Pārdevējam ir tiesības atteikt pārdot invictus.lv pasūtītās preces, informējot par to Pircēju, ja prece nav pieejama pasūtītajā daudzumā vai attēlotajā preces informācijā ir bijusi kļūda.

2.4. Pasūtījums ir apmaksājams nekavējoties. Pasūtījums tiek uzskatīts par iesniegtu, kad ir veikts maksājums.

2.5. Ja maksājums nav saņemts 3 dienu laikā no pasūtījuma veikšanas brīža, tad pasūtījums var tikt atcelts bez iepriekšēja brīdinājuma.

2.6. Pasūtījums uzskatāms par saistošu Pircējam un Pārdevējam brīdī, kad Pircējs ir veicis pasūtījumu un ir saņēmis no Pārdevēja tā apstiprinājumu ar elektroniskā pasta starpniecību. Pasūtījumu un tā saņemšanas apstiprinājumu uzskata par saņemtiem, kad persona, kurai tie ir adresēti, var tiem piekļūt.

2.7. Lai atceltu pasūtījumu vai veiktu izmaiņas pasūtījumā, Pircējam ir jāsazinās ar invictus.lv administrāciju, izmantojot e-pastu: info@invictus.lv vai zvanot +371 24790909

PREČU PIEGĀDE (SAŅEMŠANA)

3.1. Interneta veikalā invictus.lv pasūtītās preces Pircējs var saņemt, pasūtījuma brīdī izvēloties kādu no piegādes veidiem:

a) Omniva pakomāti Latvijā, kā arī Lietuvā un Igaunijā;

b) preces saņemšana uz vietas veikalā – A. Pumpura ielā 10, Liepājā, LV-3401.

3.2. Pirms preces apmaksas, Jums jāizvēlas piegādes veids un, ja ir izvēlēta piegāde ar pakomātu starpniecību, tad jāizvēlas no saraksta sev vēlamais pakomāts, uz kuru tad arī tiks nosūtīta prece.

3.3. Preces nodošana Pircējam notiek:

a) Pircējam ievadot saņemšanas kodu terminālī, saņemot pakomātā;

b) Pircējam ierodoties pakaļ precei personīgi.

3.4. Pasūtījums tiek uzskatīts par izpildītu un prece par saņemtu kad Pircējs to ir apstiprinājis ar kādu no 3.3 punktā minētajām darbībām.

3.5. Prece ar pakomātu strapniecību tiks izsūtīta ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā no apmaksas saņemšanas brīža.

4. Garantijas un preces atgriešanas nosacījumi

Interneta veikalā invictus.lv piedāvātajām precēm, ja tas norādīts preces pavaddokumentos, tiek nodrošināta ražotāja garantija. Garantijas termiņš ir vismaz 2 (divi) gadi, taču ražotājs var noteikt arī īsāku vai garāku garantijas termiņu.

Ražotāja garantija ir spēkā, ja tiek uzrādīts:

 • pirkumu apliecinoša dokumenta oriģināls (maksājuma uzdevums un bankas izdruka par maksājuma izpildi netiek uzskatīti par pirkumu apliecinošiem dokumentiem);
 • aizpildīts garantijas talons (grāmatiņa vai kvītis) gadījumā, ja ražotājs vai izplatītājs tādu ir ietvēris preces komplektācijā.

Lai saņemtu ražotāja garantijas pakalpojumu, Pircējam nepieciešams nogādāt preci uz garantijas talonā noradīto servisa centru, vai invictus.lv biroju A. Pumpura ielā 10, Liepājā, LV-3401.

Izdevumus, kas saistīti ar preces transportēšanu, sedz Pircējs.

Ražotāja garantijas nosacījumi neattiecas uz aksesuāriem, izejmateriāliem,  precēm ar ierobežotu resursu.

Ražotāja garantija nav spēkā, ja preces bojājumi radušies Pircēja vainas dēļ.

5. Atteikuma tiesības

Pircējs var izmantot atteikuma tiesības un 14 (četrpadsmit) dienu laikā vienpusēji atteikties no interneta veikalā invictus.lv iegādātās preces, un atgriezt to atpakaļ Pārdevējam.

Pircējam ir jāinformē Pārdevēju par lēmumu atteikties no Līguma pirms atteikuma termiņa beigām, brīvā formā uzrakstot iesniegumu par atteikšanos no preces, kur jānorāda:

 • pasūtījuma veikšanas datumu;
 • datumu, kad prece tika iegūta valdījumā;
 • čeka numuru, vai rēķina numuru;
 • pircēja vārdu un uzvārdu;
 • precīzu preces nosaukumu;
 • bankas konta numuru, uz kuru jāatgriež nauda.

Lai atgrieztu preci, pirms tam jāsazinās ar invictus.lv administrāciju pa epastu info@invictus.lv vai zvanot pa tālruni +371 24790909

Pircējs nodod preci atpakaļ Pārdevējam ne vēlāk kā 14(četrpadsmit) dienu laikā SIA “SNB BALTICS” birojā Liepājā, A. Pumpura ielā 10, vai arī pa pastu.

Atgriežot pasūtījumu pa pastu, tas jāsūta uz adresi: SIA “SNB BALTICS”, J. Janševska iela 7/9-43, Liepāja, LV-3401.

Pārdevējs ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad saņēmis Pircēja paziņojumu par lēmumu atkāpties no Līguma, atmaksā Pircējam viņa samaksāto naudas summu. Pārdevējs minēto naudas summu atmaksā, izmantojot tāda paša veida maksāšanas līdzekli, kādu izmantoja Pircējs.

Pārdevējs ir tiesīgs aizturēt Pircēja samaksātās naudas summas atmaksu līdz brīdim, kad Pārdevējs ir saņēmis preci.

Pircēja tiešos izdevumus, kas saistīti ar preces atgriešanu, sedz Pircējs.

Pircējs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu visā atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Izmantojot atteikuma tiesības, Pircējs ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tajā skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašību vai darbības noskaidrošanai.

Pircējs preci nodod tās oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā tā tika saņemta, kopā ar preces pavaddokumentiem – garantijas talonu (ja tāds tika izsniegts), lietošanas instrukciju un citiem ar preci saistītajiem dokumentiem.

Atteikuma tiesības nepiemēro:

 • tādu preču piegādei, kas izgatavotas pēc Pircēja specifikācijām vai ir nepārprotami personalizētas;
 • tādu aizzīmogotu preču piegādei, kuras nav piemērotas atdošanai atpakaļ veselības aizsardzības vai higiēnas apsvērumu dēļ un kuras pēc piegādes ir atvērtas;
 • citos gadījumos, kas paredzēti spēkā esošajos normatīvajos aktos.

PRETENZIJAS PAR LĪGUMA NOTEIKUMIEM NEATBILSTOŠO PRECI VAI

PAKALPOJUMU

6.1. Pircējs ir tiesīgs pieteikt prasījumu Pārdevējam par preces neatbilstību līguma noteikumiem 2 (divu) gadu laikā no preces iegādes vai pakalpojuma saņemšanas dienas. Pircējs iesniedz prasījuma pieteikumu Pārdevējam 2 (divu) mēnešu laikā no dienas, kad atklājis preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem.

6.2. Ja konstatēta neatbilstība līguma noteikumiem, Pircējs vienojas ar Pārdevēju par vienu no sekojošajiem risinājumiem līguma neatbilstības novēršanai:

6.2.1. bez atlīdzības novērst preces neatbilstību vai atlīdzināt preces neatbilstības novēršanas izdevumus;

6.2.2. apmainīt preci pret tādu pašu vai ekvivalentu preci, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība līguma noteikumiem;

6.2.3. samazināt preces cenu;

6.2.4. atcelt līgumu un atmaksāt par preci samaksāto naudas summu.

6.3. Pircējs piesaka prasījumu par līguma noteikumiem neatbilstošo preci vai pakalpojumu, aizpildot prasījuma pieteikuma veidlapu un iesniedzot to SIA “SNB BALTICS” birojā. Kopā ar Prasījuma pieteikumu Pircējs iesniedz pirkumu apliecinoša dokumenta kopiju.

6.4. Pārdevējs nav atbildīgs par pircēja tiešas vai netiešas darbības rezultātā radītiem bojājumiem precei.

DATU AIZSARDZĪBA UN PRIVĀTUMA POLITIKA

7.1. Pircēju sniegtie personas dati tiek apstrādāti, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteiktās prasības un citu Latvijas Republikas tiesību aktus, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību.

7.2. Reģistrējoties vai veicot pirkumus invictus.lv Pircējs piekrīt ka viņa e-pasta adrese tiek izmantota savstarpējai saziņai kā arī Pārdevējs ir tiesīgs nosūtīt jaunumus. Pircējam ir iespēja atteikties no jaunumu saņemšanas darot to zināmu invictus.lv administrācijai rakstot uz epastu info@invictus.lv

Pilni privātuma politikas noteikumi: http://invictus.lv/veikals/noteikumi/privatuma-politika

7.3. invictus.lv ir Pārdevēja un Pārdevēja sadarbības partneru īpašums un tas tiek aizsargāts Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā.

7.4. invictus.lv satura (tajā skaitā, bet ne tikai: publicētie materiāli, logotipi, bildes, grafiskie attēli utt.) pilnīga vai daļēja publicēšana, reproducēšana, nodošana vai glabāšana, pārveidošana vai papildināšana ir aizliegta, ja vien autortiesību vai intelektuālo īpašumtiesību turētājs nav devis savu piekrišanu šādai darbībai.

7.5. invictus.lv tiek izmantotas sīkdatnes, kas nodrošina interneta veikala invictus.lv plašākas izmantošanas iespējas. Links uz sīkdatņu noteikumiem:  http://invictus.lv/veikals/noteikumi/sikdatnu-noteikumi.

ATBILDĪBA

8.1. Pārdevējs neuzņemas atbildību par jebkādiem izdevumiem, zudumiem vai zaudējumiem, kas varētu rasties invictus.lv norādītās informācijas izmantošanas rezultātā vai tādēļ, ka invictus.lv piedāvātais pakalpojums vai prece, tīmekļa vietne vai interneta veikals invictus.lv jebkādu iemeslu dēļ nav pieejams vai invictus.lv darbība ir bijusi traucēta vai pārtraukta.

8.2. Pircējs uzņemas visus riskus un atbildību par Interneta veikala invictus.lv veiktajiem pirkumiem, tajā skaitā preces saņemšanu (pieņemšanu).

8.3. Pārdevējs nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus Pārdevēja saprātīgas kontroles.